Zelená karta-Legálny život v USA

Booking.com

 Green Card, v preklade Zelená karta – je názov, používaný pre prisťahovalecké víza do USA. Vlastník Zelenej karty získava právo na trvalý pobyt v USA a väčšinu ostatných práv, ktoré má aj občan USA, v podstate okrem práva voliť a byť volený. Môže v USA žiť, pracovať, študovať, voľne sa pohybovať, voľne z USA vycestovať a znovu pricestovať bez potreby získavania ďalších víz. Má právo bezvízového vstupu do krajín, s ktorými USA uzavreli zodpovedajúce zmluvy (je to vyše 100 krajín). Držiteľ Zelenej karty získava právo na sociálnu ochranu, zdravotnícke služby, vzdelávanie a iné služby za podmienok dostupných pre občanov USA.

Má právo byť ručiteľom pre svojich príbuzných, ktorí požiadajú o povolenie na trvalý pobyt v USA. Zelená karta sa vydáva na neobmedzenú dobu. Aby neprepadla, stačí, aby sa jej držiteľ zdržoval v USA iba obmedzenú dobu. Po piatich rokoch od udelenia Zelenej karty môže jej držiteľ požiadať o pridelenie občianstva USA.

 

Lotéria o zelenú kartu

 

Počas celej svojej histórie sú Spojené štáty americké krajinou, ktorej obyvateľstvo rastie vo veľkej miere vďaka prisťahovalcom. Politika vlády USA je aj dnes zameraná na podporu prisťahovalectva. Z rôznych dôvodov je prítok imigrantov do USA z rôznych častí sveta nerovnomerný. V roku 1990 bol preto v rámci reforiem imigračných pravidiel (Immigration Reform Act) Kongresom USA vyhlásený Diversity Visa Program, ktorý je vo svete známy ako „Lotéria o Zelenú kartu“, alebo „Green Card Lottery“. Jednou z úloh tohoto programu je zvýšiť rôznorodosť populácie USA a pomôcť tak aj prílevu nových nápadov a myšlienok. Zároveň Lotéria umožní rovnomernejšie rozložiť spektrum záujemcov z rôznych krajín pri znížených nárokoch na administratívu. Každý rok je v Lotérii vybraných 50 000 ľudí, ktorým bude pridelená Zelená karta. Víťazi lotérie sú vyberaní pri počítačovom žrebovaní NÁHODNE z jednej zo šiestich zemepisných oblastí. Víza je označované skratkou DV (Diversity Visa) a finančným rokom prideľovania víza.

 

 

Podmienky

 

Žiadatelia o takzvanú Zelenú kartu (Permanent Resident Card) musia mať skončené minimálne stredoškolské vzdelanie, alebo dva roky praxe v posledných piatich rokoch v kvalifikovanej práci, ktoré vyžaduje najmenej dvojročné školenie. Záujemcovia musia vyplniť formulár na internete a poslať e-mailom, registrácia je bezplatná. Poštou zaslané prihlášky úrad neakceptuje.

 

Priamy príbuzný amerického občana

 Manžel, dieťa, brat, sestra, rodič amerického občana môže požiadať o nadobudnutie zelenej karty, ak jeho priamo príbuzný podá žiadosť o trvalý pobyt buď prostredníctvom amerického imigračného úradu (USCIS), alebo amerického veľvyslanectva v cudzine.

 

Ostatní príbuzní

 

Príbuzný ako teta, strýko, neter, synovec, babička, dedo, ako aj brat, sestra, manžel držiteľa zelenej karty, nemajú nárok na vydanie zelenej karty na základe rodiny.

 

Práca

 

Ďalším spôsobom nadobudnutia zelenej karty je prostredníctvom práce v USA. Medzi prioritných pracovníkov kategórie EB1 patria vysokokvalifikovaný pracovníci, ktorích je na americkom pracovnom trhu nedostatok a preto nemusia prechádzať zdĺhavým procesom schválenia, ktorý okrem imigračného úradu robí pri pracovnej kategórii aj samotný úrad práce. Patria sem vedci, výskumníci, profesori, a manažéri nadnárodných firiem. V ďalších kategóriách sú odborníci, absolventi z rôznych ďalších oblastí, ktorí podliehajú schváleniu úradom práce.

 

Investovanie

 Prostredníctvom investície môžu jednotlivci nadobudnúť zelenú kartu ak investujú od 500,000 do 1,000,000 amerických dolárov v novom podnikaní a vytvoria tým minimálne desať voľných pracovných miest pre amerických občanov.

 

Azyl

Osoby prenasledované z dôvodov politických, rasových, náboženských, narodnostných, alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine, majú nárok požiadať o zelenú kartu na základe azylu.

 

Časový plán na vybavenie zelenej karty:

 

 

Ako do USA bez lotérie?

Možnosť získania práva na trvalý pobyt v USA je pre väčšinu občanov iných krajín veľmi obmedzená. Zelenú kartu na základe žiadosti môžu získať osoby, ktoré majú vynikajúce výsledky vo vede, umení alebo športe, osoby, ktoré uskutočnili výrazné investície do ekonomiky USA.
Patríte k týmto skupinám ľudí? Ak nie, možno máte ešte jednu možnosť – spojenie rodiny:

 • Manžel alebo manželka občana USA
 • Manžel alebo manželka osoby s povoleným trvalým pobytom v USA (držiteľ Zelenej karty)
 • Syn alebo dcéra občana USA Syn alebo dcéra (mladší ako 21 rokov) osoby s povoleným trvalým pobytom v USA (držiteľa Zelenej karty)
 • Slobodný syn alebo dcéra (21-roční a starší) osoby s povoleným trvalým pobytom v USA (držiteľa Zelenej karty)
 • Matka alebo otec občana USA
 • Brat alebo sestra občana USA

Ak patríte do tejto kategórie, Vaši príbuzní môžu vystupovať pred americkými orgánmi ako Vaši sponzori pri podaní žiadosti o pridelenie Zelenej karty. Nemusíte sa zúčastňovať Lotérie o Zelenú kartu, ale pripravte sa na to, že proces spracovania žiadostí podaných z týchto dôvodov zvyčajne trvá celé mesiace (často presahuje aj 5 rokov). Mnohí sa preto aj v tomto prípade rozhodujú vyskúšať zároveň šťastie v Lotérii a dosiahnuť tak (v prípade vylosovania) rýchlejšie vycestovanie.
Ak získate Zelenú kartu ako „novopečený“ manžel (manželka) občana USA, dostávate ju na skúšobnú dobu 2 rokov. Ak sa ukáže, že Vaše manželstvo nevedie k vytvoreniu skutočnej rodiny, takáto Zelená karta Vám môže byť odobraná.

Ak by ste chceli vycestovať do USA iba na niekoľko rokov, tiež by ste nemuseli podávať prihlášku do Lotérie. V obmedzenej miere sa prideľujú dočasné víza za účelom práce v USA (vystavované maximálne na 6 rokov) pre vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov niektorých profesií na základe žiadostí amerických firiem. Tieto firmy musia pred vystavením takýchto víz najprv dokázať imigračnému úradu, že v USA nemôžu nájsť pracovníka s takouto profesiou. Po ukončení platnosti takéhoto typu víz musí pracovník z USA vycestovať. Ak by sa mu tam zapáčilo natoľko, že by chcel v krajine zostať, alebo ak by mal aj nové pracovné príležitosti – nezostane mu iná možnosť, ako prihlásiť sa do Lotérie. Väčšina z týchto pracovníkov sa rozhodne zúčastniť Lotérie už po prvých mesiacoch na novom pracovisku.

Pre ostatných je oveľa pravdepodobnejšie, že získajú Zelenú kartu v Lotérii. Pravdepodobnosť je podstatne vyššia, ako pri peňažných lotériách (Loto a pod.). Pre drvivú väčšinu cudzincov je účasť v tejto Lotérii jedinou cestou, ako sa do USA oficiálne prisťahovať.

 

 

Obyvatelia ktorých krajín sa nemôžu zúčastniť lotérie:

 Amerika

 •  Kanada
 • Kolumbia
 • Dominikánska republika
 • Ekuádor
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Haiti
 • Jamajka
 • Brazília
 • Peru
 • Mexiko

Ázia

 • Čína (okrem Tchajwanu, Hong-Kongu a Macaa)
 • India
 • Pakistan
 • Filipíny
 • Južná Kórea
 • Vietnam

Európa

 • Veľká Británia (okrem Severného Írska)

Ak pochádzate z uvedených krajín, ale na základe oficiálneho povolenia (presťahovali ste sa za svojim partnerom) žijete v krajine, ktorej obyvatelia sa Lotérie zúčastniť môžu (napr. Slovensko), alebo žijete v manželskom zväzku s partnerom, ktorý sa narodil v „povolenej“ krajine, môžete sa Lotérie zúčastniť. Rovnako sa pravdepodobne (záleží to aj na iných okolnostiach) môžete zúčastniť, ak ste sa narodili v niektorej z krajín, uvedených v zozname vyššie, ale Vaši rodičia pochádzajú z povolených krajín. Pravdepodobne budete mať aj vyššiu šancu na úspech – pravdepodobnosť vylosovania žiadateľov zo Slovenska je sústavne počas niekoľkých rokov vyššia, ako obyvateľov väčšiny iných krajín (vzhľadom na menšie počty prisťahovalcov zo Slovenska).

 

Kedy vízum do USA určite nedostanete

 

 • ak máte vážne infekčné choroby, psychické choroby, ak ste podľahli narkománii
 • ak ste sa v minulosti dopustili závažných trestných činov
 • ak ste členom totalitných strán, alebo ak je dôvod predpokladať, že presťahovanie do USA má za cieľ špionáž, sabotáže, terorizmus alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť
 • ak ste v minulosti uskutočnili pokus nezákonného vstupu do USA, alebo ak ste inak narušili imigračné zákony USA

 

 

Oficiálna stránka

 Nenechajte sa oklamať. Ambasáda USA varuje pred mnohými falošnými webovými stránkami, ktoré navodzujú dojem oficiálneho webu a falošnými e-mailami.

Jediná pravá a originálna stránka s formulárom je na adrese  www.dvlottery.state.gov

 


 

Stránka je po anglicky,ak niečomu nebudete rozumieť neváhajte a napíšte nám,veľmi radi vám poradíme.

 

  Zelena karta

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Veľvyslanectvo USA na Slovensku (Bratislava)

   
   


  SPRIEVODCA NEW YORKOM 2016

  Sprievodca New yorkom

  3 comments

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *