Brooklyn

Booking.com

Brooklyn je najľudnatejšou z piatich mestských štvrtí New Yorku.V súčasnosti má takmer 3 milióny obyvateľov. Brooklyn sa rozvinul z malého, pôvodne holandského mesta „Breuckelen“, pomenovanom po holandskom meste Breukelen. Brooklyn bol samostatným mestom až do roku 1898, keď sa pripojil k New Yorku. Holanďania boli prví Európania, ktorí sa usadili v oblasti na západnom konci Long Islandu. Prvá holandská osada, založená v roku 1634, bola nazývaná Midwout (Midwood). Obec Breuckelen, pomenovaná po meste Breukelen v provincii Utrecht v Holandsku, bola prvá samosprávnou obcou na území dnešného štátu New York.

História

V tej dobe bol Breuckelen súčasťou provincie Nové Holandsko. Ostatné obce, ktoré boli neskôr začlenené do Brooklynu boli Boswijk (Bushwick), Nieuw Utrecht (Utrecht New) a Nieuw Amersfoort (Flatlands). Niekoľko domov a cintorínov stále svedčí o holandskom pôvodu štvrti Brooklyn. Holanďania stratili Breuckelen pri britskom dobytí Nového Holandska v roku 1664. V roku 1683 Briti reorganizovali provinciu New York do dvanástich okresov, z ktorých každý bol rozdelený do miest. Postupom času sa vyvinul z názvu Breuckelen Brockland, potom Brocklin, potom Brookline a nakoniec Brooklyn. Okres Kings bol jedným z pôvodných okresov a Brooklyn bol jedným zo šiestich miest v okrese. Kraj bol pomenovaný na počesť kráľa Karla II ..

V auguste a v septembri 1776 sa v okrese Kings bojovala bitka o Long Island (tiež niekedy nazývaná ako Bitka o Brooklyn). Bitka bola súčasťou americkej vojny za nezávislosť a bola to jedna z najväčších bitiek tejto vojny. Porážka vyvolala pochybnosti o schopnostiach George Washingtona, ale taktický ústup cez East River je videný historikmi ako jeho veľký praktický úspech.

 

Zima v Brooklyne v roku 1819

 V prvej polovici devätnásteho storočia bol významný rast pozdĺž ekonomicky-strategického pobrežia East River, naproti New York City. Brooklynska populácia sa rozšírila viac ako trojnásobne medzi rokmi 1800 a 1820, zdvojnásobila sa opäť v dvadsiatych rokoch 18. storočia a opäť sa zdvojnásobila počas tridsiatych rokov. Okres zahŕňal dve mestá: Mesto Brooklyn a mesto Williamsburgh. K Brooklynu sa pripojil Williamsburgh v roku 1854.

Výstavba železničnej trate, ako je Brighton Beach Line v roku 1878 predznamenala explozívny rast. K Brooklynu sa pripojila mesta: New Lots v roku 1886, mesto Flatbush, mesto Gravesend a mesto New Utrecht v roku 1894, a mesto Flatlands v roku 1896. Brooklyn dosiahol svojich prirodzených hraníc na hranici okresu Kings.

V roku 1883 bol dokončený Brooklyn Bridge a preprava na Manhattan nebola potrebná s pomocou lode. Brooklyn bol teraz pripravený zapojiť sa do stále väčšieho procesu zlučovania v regióne. V roku 1894 brooklynsky obyvatelia hlasovali, aby sa Brooklyn pripojil k Manhattanu, Bronxu, Queense a Richmonde (neskôr Staten Island). Toto referendum nadobudlo účinnosť v roku 1898. Okres Kings si však udržal stav ako jeden z okresov štátu New York.

 

 Brooklyn v roku 1879

Vláda 

Brooklyn sa pripojil k New York City v roku 1898. Centralizovaná vláda New York City je zodpovedná za verejné školstvo, nápravné zariadenia, knižnice, verejnú bezpečnosť, rekreačné zariadenia, kanalizácie, vodovody, a sociálne služby.
V roku 1898 bol vytvorený úrad prezidenta štvrti na upevnenie rovnováhy centralizácie s miestnymi orgánmi.

Demokratická strana drží väčšinu verejných úradov. 69,7% registrovaných voličov v Brooklyne sú demokrati. Republikáni majú vplyv v Bay Ridge a Dyker Heights.
Každý z piatich mestských okresov (zhodných s každou štvrťou) má svoj vlastný systém trestného súdu a okresného prokurátora, vedúceho štátneho zástupcu, ktorý je priamo volený ľudovým hlasovaním. Brooklynska mestská rada má 16 členov, najväčší počet zo všetkých piatich štvrtí.
Brooklinske oficiálne motto je Een Draght Mackt Maght. Je napísané v (starej) holandčine, znamená V jednote je sila. Motto je zobrazené na Brooklinske pečati a vlajke. Oficiálne farby Brooklynu sú modrá a zlatá.

 

Brooklyn Borough Hall 

 

Ekonomika

44% pracujúcich obyvateľov Brooklyne pracuje vo vnútri štvrti. Viac ako polovica pracuje mimo hranice štvrti. V dôsledku toho ekonomické podmienky na Manhattane sú dôležité pre mnoho obyvateľov Booklynu. Silná medzinárodná imigrácie do Brooklynu vytvára pracovné miesta v oblasti služieb, maloobchodu a stavebníctva.

Práca v tejto štvrti sa tradične sústredí na výrobu, ale od roku 1975 sa Brooklyn preorientoval z výrobnej ekonomiky na ekonomiku založenú na službách. V roku 2004 215 000 obyvateľov Brooklyne pracovalo v sektore služieb, zatiaľ čo 27 500 pracovalo vo výrobe. Hoci výroba klesá, podstatný základ zostal v odevníctve a tiež vo výrobných odvetví ako nábytok, kovovýroba a potravinárske výrobky. Farmaceutická spoločnosť Pfizer má výrobný závod v Brooklyne a zamestnáva 990 pracovníkov.

Stavebníctvo a služby sú najrýchlejšie rastúcimi odvetviami. Väčšina zamestnávateľov v Brooklyne sú malé a stredné podniky. V roku 2000 91% zo zhruba 38.704 obchodných zariadení v Brooklyne malo menej než 20 zamestnancov. V auguste 2008 bola miera nezamestnanosti štvrti 5,9%.

Demografia

 Podľa prieskumu v rokoch 2005-2007 bolo 43,7% obyvateľov belosi, 36,2% Afroameričania a 9,3% Aziati. 19,6% z celkového počtu boli Hispánci.
V Brooklyne populácia bola rozložená 26.9% do veku 18 rokov, 10.3% od 18 rokov do 24 rokov, 30.8% od 25 do 44, 20.6% od 45 do 64 a 11.5% 65 rokov a staršie. Priemerný vek bol 33 rokov. Brooklyn má viac žien a dievčat, 88,4 mužov na 100 žien.
37,4% populácia boli narodení v cudzine, 46,1% hovorilo doma iným jazykom ako angličtinou a 27,4% malo bakalársky titul alebo vyšší.
Pri odhade amerického Úradu pre sčítanie ľudu je v Brooklyne 2 486 235 ľudí, 880 727 domácností a 583 922 rodín. Hustota obyvateľstva bola 13480/km ². Bolo tam 930 866 bytových jednotiek priemernej hustoty 5090/km ².

Brooklyn je aj domovom ortodoxných židovských komunit

 

Vývoj počtu obyvateľov od roku 1820

Doprava

 Štvrtí prechádza 18 liniek metra. 92,8% obyvateľov Brooklynu, ktorí pracujú na Manhattane, tam cestuje metrom.
Verejná autobusová sieť pokrýva celú štvrť. K dispozícii je tiež denné expresná autobusová doprava na Manhattan. Slávne newyorskej žlté taxíky sú tiež v Brooklyne, ale v menšom počte.
Brooklyn je napojený na Manhattan tromi mosty, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge a Williamsburg Bridge, automobilovým tunelom Brooklyn-Battery Tunnel a niekoľkými tunely metra. Verrazano-Narrows Bridge spája Brooklyn sa Staten Islandom.

 Z prava Manhattan Bridge a Brooklyn Bridge smerom na Manhattan

 

 Mapa Brooklynu

 


To je od nás všetko,dúfame že sa vám náš článok o Brooklyne páčil. Na záver vám ako bonus prinášame fotogalériu z tématikou Brooklyn

Galéria: www.velkejablko.sk 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *